Vitadent levert mondzorg voor de ouder wordende patiënt en zorgafhankelijke cliënten binnen verpleeghuisinstellingen. Wij leveren onze zorg vanuit de WLZ-instelling of komen bij de mensen thuis.

HOE WERKEN WIJ
Met mobiele apparatuur behandelt ons team van tandartsen, assistenten en mondhygiënisten zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving. Dit kan thuis zijn of intern bij de instelling. Indien nodig brengen wij de cliënten naar onze professionele praktijkomgeving, dit in overleg met de cliënt, wettelijk vertegenwoordigers en de behandelend arts.

WAT BIEDEN WIJ
Naast onze specifieke mondzorg bieden wij ondersteuning bij het schrijven, implementeren en borgen van duurzaam beleid op gebied van mondzorg voor WLZ-instellingen. Is het beleid al aanwezig, dan kunnen wij ook alleen de mondzorg invullen binnen het bestaande multidisciplinaire kader.

ONZE DRIJFVEER
Wij weten uit ervaring dat met een systematische aanpak en door gebruik van geprotocolleerde intakes en periodieke controles, de problemen in de mond worden voorkomen en de kwaliteit van leven verbetert.